Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi L.L. Katan. Sách được xuất bản vào năm 2012, dày 303 trang.

Vật liệu bao gói sản phẩm đã kích thích sự phát triển của hệ thống phân phối từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng, dẫn đến có nhiều loại sản phẩm để lựa chọn với giá cả thấp. Tuy nhiên, nguy cơ các loại hóa chất từ vật liệu bao gói di trú vào thực phẩm, làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe con người là rất cao.

Đây là quyển sách đầu tiên giới thiệu tổng quát về sự di trú của hóa chất vào thực phẩm dưới góc nhìn khoa học. Điều này là do trong hơn 30 năm qua, lĩnh vực này phát triển rất ít, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào nhựa nhiệt dẻo hoặc hướng đến việc đạt được các tiêu chuẩn trong các quy định về thực phẩm, nên nhiều khía cạnh khoa học như lý thuyết cơ bản, thuật ngữ vẫn chưa phát triển. Ngoài ra, sách cũng giới thiệu các quy định chính về vật liệu tiếp xúc thực phẩm trên thế giới như quy định của Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Effects of migration

Chapter 3. Mathematical modelling

Chapter 4. Organoleptic assessment

Chapter 5. Plastics

Chapter 6. Metals

Chapter 7. Glass

Chapter 8. Paper and board

Chapter 9. Regenerated cellulose film (RCF)

Chapter 10. Elastomers

Chapter 11. Methodology

Chapter 12. Real life and other special situations

Chapter 13. Regulations

Sách là sự đóng góp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ tạo nên một cái nhìn tổng quát, ngắn gọn với nhiều thông tin cập nhật. Sách này phù hợp cho người đọc làm việc trong lĩnh vực sản xuất và bao gói thực phẩm.

Tham khảo tài liệu Migration from Food Contact  Materials, L.L. Katan, Springer, 2012

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.