Sách này của American Chemical Society, Division of Industrial and Engineering Chemistry, được biên tập bởi Norbert A. J. Platzer. Sách được xuất bản vào năm 1965, dày 200 trang.

Hóa dẻo là quá trình mà chất hóa dẻo làm giảm lực tương tác giữa các chuỗi polymer, làm tăng khả năng chuyển động của chuỗi. Quá trình này không chỉ giúp gia công dễ dàng mà còn cải thiện tính chất của sản phẩm, như giảm sự kết tinh, giảm mô-đun đàn hồi, giảm độ cứng, tăng độ giãn dài. Vì vậy, chất hóa dẻo đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp polymer.

Sách này tập hợp những báo cáo tại hội nghị quốc gia về quá trình hóa dẻo và chất hóa dẻo của American Chemical Society vào năm 1964, ở Philadelphia. Sách gồm nhiều chương được trình bày bởi các tác giả khác nhau, là chuyên gia trong các lĩnh vực này. Một số nội dung chính của sách như nguyên lý hóa dẻo, ảnh hưởng của sự hóa dẻo đến nhiệt độ chuyển thủy tinh, phân loại chất hóa dẻo (phthalic ester, phosphate, polymer, …) và các vấn đề hóa dẻo liên quan đến nhựa PVC.

Contents

Chapter 1. Principles of Plasticization

Chapter 2. Glass Transition Temperature of Polymers

Chapter 3. The Elastic Range of Polymers and Its Change by Plasticization

Chapter 4. Mobility of Plasticizers in Polymers

Chapter 5. Linear Oxo Phthalate Plasticizers

Chapter 6. Acid-Olefin Esterification

Chapter 7. Preparation of Ester Plasticizers by Amphoteric Catalysis

Chapter 8. Polymeric Plasticizers

Chapter 9. Plasticizer Analysis Using Chromatographic Methods

Chapter 10. Chlorinated Normal Paraffins as Polyvinyl Chloride Plasticizers

Chapter 11. Effect of Plasticization on Viscoelastic Properties of Polyvinyl Chloride

Chapter 12. Compressibility and Volume Expansion of PVC and Solvent in the Presence of Nitrogen

Chapter 13. Volume Resistivity of Plasticized Polyvinyl Chloride

Chapter 14. Use of the Graded Gel Block in Evaluating PVC Plastisols

Chapter 15. Compatibility and Plasticization of Poly-B-Vinylnaphthalene with Polyethylene Oxide

Chapter 16. Plasticization of Bisphenol A Polycarbonate

Chapter 17. Antiplasticizers for Bisphenol Polycarbonates

Tham khảo tài liệu Plasticization and Plasticizer Processes, Norbert A. J. Platzer, American Chemical Society, 1965

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.