Sách này của nhà xuất bản American Chemical Society, được biên tập bởi Charles P. Rader, Sheryl D. Baldwin, David D. Cornell, George D. Sadler và Richard F. Stockel. Sách được xuất bản vào năm 1995, dày 532 trang.

Việc thải bỏ một lượng lớn các sản phẩm đã sản xuất là một vấn đề lớn đối với xã hội hiện đại. Một giải pháp hiệu quả là tái chế lại các sản phẩm đã qua sử dụng.

Nội dung chính của sách này là mô tả tình trạng tái chế cao su, chất dẻo, giấy và vật liệu bao gói thực phẩm tới đầu năm 1995. Nội dung của sách chủ yếu từ các báo cáo của American Chemical Society ở hội nghị Macromolecular Secretariat, Washington. DC, 1994 bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tái chế vật liệu. Ngoài việc cập nhật thông tin về các quá trình tái chế vật liệu polymer, sách cũng giới thiệu những hướng nghiên cứu mới về tái sinh vật liệu polymer trong tương lai.

Contents

Section 1. Why Recycle Polymeric Materials?

Section 2. Recycling of Plastics

Section 3. Recycling of Rubber

Section 4. Recycling of Cellulose and Paper

Section 5. Recycled Polymers for Food Contact

Section 6. The Future for Polymer Recycling

Sách này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các nghiên cứu viên, kỹ sư, quản lý hoạt động trong lĩnh vực tái chế vật liệu polymer.

Tham khảo tài liệu Plastics, Rubber, and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, Charles P. Rader, Sheryl D. Baldwin, David D. Cornell, George D. Sadler và Richard F. Stockel, American Chemical Society, 1995

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.