Sách này của nhà xuất bản Oxford University Press, được biên soạn bởi tác giả James E. Mark. Sách dày 1040 trang, được xuất bản vào ngày 25/02/1999.

Đây là ấn bản đầu tiên của sách, nó cung cấp những thông tin súc tích về quá trình tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu polymer thông dụng nhất. Những dữ liệu này được sắp xếp dưới dạng bảng giúp cho người đọc tiếp cận, tra cứu dễ dàng. Chúng có được từ những ứng dụng công nghiệp, những nghiên cứu về các ứng dụng mới hoặc mang tính học thuật.

Các loại polymer được lựa chọn giới thiệu trong sách này phải đáp ứng những tiêu chí sau. Đầu tiên là tầm quan trọng của chúng trên thị trường hiện tại, việc ứng dụng rộng rãi chúng trong nhiều loại vật liệu thương mại khác nhau. Tiếp theo là các loại polymer có ứng dụng mới, rất hay nhưng chưa được thương mại rộng rãi như tính dẫn điện, tính quang học phi tuyến (nonlinear), giúp cho người đọc cảm thấy thích thú và phát triển chúng sau này. Tiêu chuẩn cuối cùng là những polymer được quan tâm một cách đặc biệt, chúng được sử dụng trong những nghiên cứu về tác động của quá trình làm cứng mạch, tính tự gắn kết và các quá trình hóa sinh. Dựa trên những tiêu chuẩn này, hơn 200 loại polymer được lựa chọn để giới thiệu trong sách.

Các dữ liệu trong sách được viết bởi các tác giả là chuyên gia của một loại polymer nhất định. Các tác giả đã chọn lựa những dữ liệu này cẩn thận, có tính chọn lọc, thích hợp và có độ tin cậy cao. Các thông tin này sau đó được kiểm tra lại từ một hoặc nhiều tài liệu tham khảo khác để đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, các thông tin trong sách cũng được xem xét cẩn thận để đạt được tính nhất quán cao nhất, đặc biệt về thuật ngữ, kí hiệu và đơn vị.

Tham khảo tài liệu Polymer Data HandbookJames E. Mark, Oxford University Press, 1999

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.