Sách này của nhà xuất bản CRC Press, được viết bởi tác giả I.R. Clemitson. Sách được xuất bản vào năm 2011, dày 326 trang.

Vật liệu đàn hồi polyurethane có tính linh hoạt cao, có thể được dùng trong rất nhiều ứng dụng từ những chi tiết đơn giản, bình thường đến những sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp.

Nội dung chính của sách là mô tả chi tiết quá trình đổ khuôn các sản phẩm polyurethane và hỗ trợ người đọc thực hiện công việc này. Điểm đặc biệt của sách này là nó mô tả cách để sản xuất thành công các sản phẩm polyurethane mà không cần hiểu quá rõ thành phần hóa học của polyurethane. Cụ thể, quá trình đổ khuôn và các quá trình hỗ trợ được mô tả và giải thích chi tiết từ đổ khuôn bằng tay đến đổ khuôn bằng máy; các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho công nhân; các phương pháp để sản phẩm polyurethane đạt được những tính chất nhất định; đánh giá những hư hỏng gặp phải và cách khắc phục.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Fundamentals

Chapter 3. Mixing and Casting Polyurethanes

Chapter 4. Supplementary (Additional) Casting Processes

Chapter 5. Design Considerations

Chapter 6. Standard Polyurethane Properties

Chapter 7. Testing Polyurethanes

Chapter 8. Quality Control and Assurance Testing

Chapter 9. Standard Tests for Product Evaluation

Chapter 10. Investigations into Structural Properties

Chapter 11. Chemical Resistance

Chapter 12. Polyurethanes under Load

Chapter 13. Flops

Chapter 14. Health and Safety

Sách này phù hợp cho các chuyên gia và cả người đọc bình thường, tham gia sản xuất các sản phẩm polyurethane.

Tham khảo tài liệu Polyurethane Casting Primer, I.R. Clemitson, CRC Press, 2011

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.