Polyurethane material combines good properties of both rubber and plastic. 

High performance polyurethane tubes

High performance polyurethane tubes

High pressure PU tubes | Pneumatic tubes

High pressure PU tubes | Pneumatic tubes


(vtp-v.rubber)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.