Sách này của nhà xuất bản Academic Press, được biên tập bởi James E. Mark, Burak Erman và C. Michael Roland. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 786 trang.

Nhiều tiến bộ đã đạt được trong nghiên cứu polymer và vật liệu đàn hồi trong khoảng 10 năm qua từ khi ấn bản thứ 3 của sách xuất hiện. Một số nội dung chính như nghiên cứu về mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp, cấu trúc, tính chất cơ lý, kỹ thuật gia công cao su và các ứng dụng công nghiệp; lý thuyết về tính đàn hồi của cao su; các kỹ thuật gia công cao su mới và các vấn đề về môi trường như tái chế cao su.

Ấn bản thứ 4 này giới thiệu một cái nhìn tổng quát về vật liệu cao su từ tổng hợp, gia công, gia cường, kết mạng tới những ứng dụng của chúng và tái sinh cao su. Cấu trúc của ấn bản này tương tự với ấn bản thứ 3. Trong đó, nội dung của các chương được cập nhật những thông tin mới nhất.

Contents

Chapter 1. Rubber Elasticity: Basic Concepts and Behavior

Chapter 2. Polymerization: Elastomer Synthesis

Chapter 3. Structure Characterization in the Science and Technology of Elastomers

Chapter 4. The Molecular Basis of Rubberlike Elasticity

Chpater 5. The Viscoelastic Behavior of Rubber and Dynamics of Blends

Chapter 6. Rheological Behavior and Processing of Unvulcanized Rubber

Chapter 7. Vulcanization

Chapter 8. Reinforcement of Elastomers by Particulate Fillers

Chapter 9. The Science of Rubber Compounding

Chapter 10. Strength of Elastomers

Chapter 11. The Chemical Modification of Polymers

Chapter 12. Elastomer Blends

Chapter 13. Thermoplastic Elastomers

Chapter 14. Tire Engineering

Chapter 15. Recycling of Rubbers

Tham khảo tài liệu The Science and Technology of Rubber, 4th Edition, James E. Mark, Burak Erman  C. Michael Roland, Academic Press, 2013

(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.