Xem phần 1 tại đây

Đệm cao su làm kín
Đệm cao su làm kín

Giá trị nhiệt độ nóng chảy cân bằng Tm0 (39 - 40oC) tương đối cao, vì vậy NR kết tinh một phần khi được tồn trữ ở nhiệt độ phòng hay nhiệt độ thấp hơn. Sự xuất hiện của pha tinh thể làm tăng vận tốc hình thành gel than đen-cao su và làm quá trình gia công khó khăn. Điều này dẫn đến sự cần thiết phải làm nóng chảy các tinh thể bằng phương pháp xử lý hơi nước trước khi gia công. Ngoài ra, NR có thể được độn với các loại dầu đặc biệt ức chế kết tinh để tránh sự kết tinh trong tồn trữ và vận chuyển giúp có thể gia công mà không cần xử lý nhiệt trước.

Sự kết tinh của NR bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng và loại tạp chất protein, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình kết tinh ở nhiệt độ thấp. Những tạp chất này đặc biệt quan trọng trong quá trình kết tinh được gây bởi ứng suất, vì chúng hình thành mạng lưới các liên kết yếu, mạng lưới này đóng góp cho sự mở rộng chuỗi, giảm giá trị biến dạng và kết tinh với các chuỗi đã được mở rộng. Điều này, cùng với sự phân bố khối lượng phân tử khác nhau giải thích cho sự khác biệt trong độ bền liên kết của hỗn hợp cao su không độn từ NR so với polyisoprene tổng hợp (ví dụ SKI-3). Sử dụng các phụ gia hữu cơ khác nhau làm tăng nhẹ độ bền liên kết của polyisoprene tổng hợp; tuy nhiên, các cố gắng để đạt độ bền liên kết như NR vẫn chưa thành công. Các nghiên cứu về việc sử dụng xúc tác neodymium kết hợp với sự lựa chọn các phụ gia thích hợp làm tăng sự kết tinh do ứng suất, có thể sản xuất polyisoprene tổng hợp với các tính chất tương tự như NR.

Như các loại vật liệu đàn hồi khác, sự thêm vào loại cao su styrene-butadiene không kết tinh làm chậm sự kết tinh của NR.

Tham khảo từ tài liệu Low-Temperature Behaviour of ElastomersM.F. Bukhina, S.K. Kurlyand, CRC Press, 2007, trang 140 - 142

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao su kỹ thuật - Gasket cao su nối đường ống
Cao su kỹ thuật - Gasket cao su nối đường ống
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.