Manufacture, grind, and make grooves in the surface of rubber rollers like spiral grooves, straight grooves, and diamond grooves. 

Manufacture and recover grooved rubber rollers
Manufacture and recover grooved rubber rollers
Rubber rollers with many types of grooves
Rubber rollers with many types of grooves


(vtp-v.vietrubber)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.