Manufacture and recover cast iron wheels with polyurethane elastomer for industrial applications. 

Heavy duty polyurethane cast iron wheels

Heavy duty polyurethane cast iron wheels

Polyurethane wheels for forklift

Polyurethane wheels for forklift


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.