Xem phần 12 tại đây

Ảnh hưởng của chất độn lên mức kết dính đạt được chủ yếu là do tác động của chúng lên mô-đun đàn hồi và độ bền xé của hợp chất cao su. Mức mô-đun đàn hồi cao hơn làm giảm sự khác biệt về độ giãn dài giữa thành phần sợi dệt và cao su và vì vậy làm giảm sự tập trung sức căng ở bề mặt phân cách sợi – cao su. Trong khi độ bền xé được cải thiện làm giảm sự tách cao su khỏi bề mặt sợi dệt và có khuynh hướng chuyển bề mặt hư hỏng ra xa bề mặt phân cách màng chất kết dính/cao su vào trong thành phần cao su nền.

Phễu hút túi bột giặt
Phễu hút túi bột giặt

Các chất độn white không gia cường, thường được sử dụng như là chất độn bổ sung để giảm chi phí của sản phẩm cao su. Chúng không tăng đáng kể độ bền xé và mô-đun của hỗn hợp nên nhìn chung là không tăng nhiều mức độ kết dính.

Các chất độn silic gia cường tạo thuận lợi cho sự kết dính. Điều này do các tính chất vật lý của cao su lưu hóa tăng lên, đặc biệt là độ bền xé và mô-đun. Silica hạt mịn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đạt được mức kết dính tối ưu khi được dùng với các hệ kết dính thích hợp. Mức độ kết dính cao hơn có thể đạt được khi dùng than đen gia cường. Than đen được sử dụng rộng rãi để cải thiện những tính chất chung của hỗn hợp cao su, đặc biệt là mô-đun, độ bền xé và mài mòn.

Trong thành phần hỗn hợp cao su, các dầu gia công và các chất hóa dẻo có ảnh hưởng không tốt đối với sự kết dính. Sự di trú của dầu tới bề mặt cao su trước khi sử dụng có tác động bất lợi. Trong thực tế, dầu hoặc chất hóa dẻo có thể di chuyển vào trong lớp màng chất kết dính, vì vậy làm giảm độ bền kết dính và dẫn đến sự hư hỏng sớm. Kẽm oxyt và stearic acid ảnh hưởng không đáng kể lên sự kết dính, ngoài những tác động của chúng lên sự hiệu quả kết mạng.

Tham khảo từ tài liệu The Application of Textiles in Rubber, David B. Wootton, iSmithers Rapra Publishing, 2001, trang 116 - 117

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao su bơm chìm hồ xử lý nước thải
Cao su bơm chìm hồ xử lý nước thảiShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.