Xem phần 1 tại đây

Mặc dù cao su nền có ảnh hưởng quyết định đến tính tưng nảy và sự trễ đàn hồi của sản phẩm cao su, việc lựa chọn chất độn gia cường sử dụng (than đen) cũng ảnh hưởng nhiều đến những tính chất này.

Thông thường, sử dụng loại than đen có hoạt tính bề mặt cao để giảm sự trễ đàn hồi và cải thiện tính tưng nảy cho cao su. Hoạt tính bề mặt của than đen càng cao, liên kết giữa bề mặt hạt than đen và vật liệu đàn hồi càng bền chặt. Vì vậy, ít có sự trượt giữa bề mặt than đen và chuỗi cao su. Khi dùng than đen hoạt tính cao, lượng than đen sử dụng giảm đáng kể, làm giảm sự mất năng lượng do ma sát nội hoặc hình thành lại các điểm tiếp xúc chất độn/polymer, do đó góp phần giảm sự trễ đàn hồi, tăng tính tưng nảy. Trong trường hợp này, cần điều chỉnh lại lượng dầu gia công thích hợp để duy trì độ cứng của sản phẩm cao su.

Ngoài ra, sử dụng than đen có cấu trúc phức tạp, diện tích bề mặt lớn cũng cải thiện tính tưng nảy. Tuy nhiên, nên dùng loại than đen có tính kháng nghiền do than đen cấu trúc cao thường bị nghiền trong quá trình cán luyện và chuyển thành dạng than đen thường. Sử dụng loại than đen nano với độ nhám và diện tích bề mặt cao cũng giảm đáng kể sự trễ đàn hồi trong một khoảng biến dạng rộng.

Tham khảo từ tài liệu How to Improve Rubber Compounds: 1500 Experimental Ideas for Problem Solving, John S. Dick, Hanser Publications, 2004, trang 64 – 67

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.