Cao su EPDM là một loại cao su tổng hợp thông dụng, thường được dùng trong các ứng dụng ngoài trời. Bên cạnh thành phần cao su, hệ kết mạng, chất độn, thành phần chất hóa dẻo và trợ gia công cũng ảnh hưởng đáng kể đến tính chất của cao su EPDM. Phần tài liệu sau sẽ giới thiệu khái quát vấn đề này.

Vật liệu đàn hồi PU nổi bật với tính chất cơ lý kéo, xé, mài mòn tốt, còn kháng tốt với nhiều loại dung môi. Tuy nhiên, vật liệu PU rất dễ bị thủy phân trong môi trường nước. Phần tài liệu sau đây sẽ giới thiệu chung về tính kháng hóa chất của vật liệu PU.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.