Từ điển này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Jan Woodall Gooch. Từ điển được xuất bản vào năm 2007, dày 1238 trang.

Sự giao tiếp và hiểu đúng các ý cần truyền đạt giữa các nhà khoa học, kỹ sư hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật, như polymer, luôn có một ý nghĩa quan trọng.

Sách này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Press, sách được viết bởi các tác giả R.P. Brown, T. Butler và S.W. Hawley. Sách được xuất bản vào năm 2001, dày 196 trang.

Một chương trình lão hóa tự nhiên cho 19 hợp chất cao su được thực hiện vào năm 1958 tại 3 vị trí khác nhau.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.