Màng bơm cao su có lớp bố gia cường, chịu áp lực cao, thời gian sử dụng kéo dài.

Hình ảnh sản phẩm các loại màng bơm cao su được sử dụng cho bơm màng.


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.