Giống như đa số các loại cao su khác, EPDM yêu cầu gia cường để có thể ứng dụng thực tế vì tính chất cơ lý của cao su không độn là khá kém. Than đen là chất độn gia cường được sử dụng rộng rãi nhất, nhưng silica, đất sét, đá tan và một số chất độn khoáng khác cũng có thể được sử dụng.

Khi sử dụng một hệ kết mạng giống nhau, hai loại cao su EPDM có thể có vận tốc kết mạng và tính chất vật lý khác nhau đáng kể, phụ thuộc nhiều vào khối lượng phân tử polymer, thành phần polymer, đặc biệt là monomer thứ ba. Ví dụ, các loại EPDM với 1,4 hexadiene (1,4 HD) và dicyclopentadiene (DCPD) yêu cầu dùng các chất xúc tiến hoạt tính hơn, lượng nhiều hơn để đạt được vận tốc kết mạng nhanh.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.