Polyurethane material combines good properties of both rubber and plastic.Polyurethane with high tensile and tear strength is a great alternative to make pneumatic tubes.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.