Cung cấp các loại trục, bánh cước nhựa làm sạch, đánh bóng theo yêu cầu.Recover old rollers with the same performance for factories in Vietnam.


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.