Vật liệu đàn hồi styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) có dạng block copolymer. Chúng cũng được sử dụng như chất biến tính cho nhựa nhiệt dẻo hoặc chất nền cho chất kết dính, chất làm kín, vật liệu bao phủ.
@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.